Loonoptimalisatie : één van uw sterkste troeven als onderneming

Verloning is een gevoelige en complexe materie. Behalve het strategische en financiële aspect, speelt ook het menselijke aspect een belangrijke rol. De werkgever beschouwt lonen als een kost. De werknemer daarentegen beschouwt het als een weerspiegeling van zijn persoonlijke waarde binnen de onderneming. Verloning kan hierbij zowel motiverend als discriminerend (tussen werknemers onderling) werken.

Twee visies die soms uiteenlopend maar niet onverenigbaar zijn. Hierbij geldt dat voor een op lange termijn gezond loonbeleid optimalisatie onontbeerlijk is.

Download gratis de white paper "Loonoptimalisatie"

 

* U kunt de privacy-verklaring terugvinden op https://www.partena-professional.be/nl/privacy/