Sinds 1 mei 2019 geldt er een nieuw wetboek van vennootschappen dat eenvoudiger, flexibeler en moderner is dan voorheen. Het nieuwe wetboek bevat heel wat wijzigingen. Om de nieuwe bepalingen ervan goed te begrijpen, alsook de impact ervan op uw (toekomstige) onderneming, kunt u rekenen op Partena Professional.

Met het nieuwe wetboek van Vennootschappen 2019 beoogt men vooral een vereenvoudiging van het vorige wetboek. Daarom ook werd het aantal mogelijke vennootschapsvormen waaruit men kan kiezen gereduceerd van 13 tot 7. Daarnaast werden een aantal belangrijke principes aangepast, zoals het aantal aandeelhouders en het vereiste startkapitaal. Ook werd bepaald – zowel voor bestaande als toekomstige vennootschappen –in welke situaties de statuten aangepast moeten worden.

Download gratis ons dossier "Nieuwe bedrijfscode" voor praktische en gedetailleerde informatie.

1/ Beperking tot 7 mogelijke vennootschapsvormen: Maatschap, Vennootschap onder firma (vof), Commanditaire vennootschap (Comm. V.), Coöperatieve vennootschap (cv), Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv), Naamloze vennootschap (nv), Vereniging zonder winstoogmerk.

2/ Vereenvoudiging: nieuwe definities voor vennootschappen (vennootschappen, verenigingen, beursgenoteerde bedrijven…), een nieuw criterium om vennootschappen van verenigingen te onderscheiden, beperking van het aantal vennootschapsvormen, afschaffing van het onderscheid tussen burgervennootschappen en handelsvennootschappen, afschaffing van de publieke vennootschappen, vermindering van het aantal strafrechtelijke sancties.

3/ Meer flexibiliteit: ontslag van de aandeelhouders, vrijere overdracht van aandelen, stemrecht, minimumkapitaal, administratie en bestuur, contractuele vrijheid.

Merci de compléter ce formulaire pour télécharger notre whitepaper sur la réforme des sociétés ! 

* U kunt de privacy-verklaring terugvinden op https://www.partena-professional.be/nl/privacy/