Sinds 25 mei 2018, moet elke werkgever maatregelen nemen met betrekking tot de persoonsgegevens van zijn werknemers. In feite is de General Data Protection Regulation (GDPR) op die datum in werking getreden.

Hoever staat u vandaag ?

Zorg nu voor hulp om deze verplichtingen te vervullen !  

Om de leden van TRAXIO te helpen hun werkgeversverplichtingen jegens hun werknemers na te komen, heeft PARTENA een eenvoudig en gebruiksvriendelijk GDPR-startpakket ontwikkeld.

Een echt verantwoordingsinstrument dat bestaat uit twee delen:

  • een privacy-overeenkomst te sluiten met elke werknemer;
  • een register van verwerkingsactiviteiten in de vorm van een dynamisch bestand om aan te passen aan de realiteit van uw bedrijf en de evolutie ervan.

Het GDPR-pakket bevat de twee bovengenoemde delen (25 euro), maar ook een juridische eerstelijnsbijstand (60 euro).

Om dit pakket te krijgen kunt u ons formulier invullen of een email doorsturen aan legalpartners@partena.be. U kunt ook contact opnemen door telefoon via ons telefoonnummer 02/549.30.20.

* U kunt de privacy-verklaring terugvinden op https://www.partena-professional.be/nl/privacy/

Partena Professional in een notendop

Neem gerust een kijkje op de website van Partena Professional en blijf gratis op de hoogte van

Bent u lid van TRAXIO én (nieuwe) klant bij Partena Professional? Dan geniet u een voordelig tarief:

  • geen kosten voor de opening van uw dossier
  • een statutaire garantie (of provisie) van één maand, in plaats van drie maanden
  • een voordelige loonberekening, waardoor u al snel meer dan 1.000 euro per jaar bespaart