Een handige gids in tien stappen

Denkt u eraan om uw eerste personeelslid aan te nemen? Dan heeft u vast heel wat vragen. Welke kosten brengt dat met zich mee? Wat zijn de verplichtingen als werkgever? En welke administratieve stappen dient u te ondernemen?

In deze gids ontdekt u onder meer:

 • Hoe u de aanwerving kunt voorbereiden
 • Hoe u de loonkosten kunt optimaliseren
 • Hoe u een arbeidsovereenkomst afsluit
 • Welke verzekeringen u moet voorzien

* U kunt de privacy-verklaring terugvinden op https://www.partena-professional.be/nl/privacy/

In de aanwervingsgids krijgt u een helder zicht op concrete thema's als:

 • Uw aanwerving voorbereiden

  Een eerste medewerker aanwerven vraagt een degelijke voorbereiding. Allereerst moet u de kosten in kaart brengen. Maar informeer u zeker ook over de besparingen die de overheid voorziet bij een eerste aanwerving.

 • U aansluiten bij een sociaal secretariaat

  Het is belangrijk dat u uw lonen en uw sociale lasten correct en tijdig betaalt. Daarvoor doet u beroep op een sociaal secretariaat als Pay’n People. Zo vermijdt u bovendien tijdrovende administratie en kunt u zich focussen op waar u echt goed in bent.

 • Uw gegevens in de kruispuntbank nakijken

  Om te starten als werkgever – en om belangrijke RSZ-verminderingen te genieten – is het noodzakelijk dat uw bedrijfsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen kloppen. Hoog tijd dus om ze na te kijken.

 • U als werkgever inschrijven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

  Bij uw eerste aanwerving moet u zich aanmelden bij de RSZ. Aan hen betaalt u vanaf nu de bijdragen voor de sociale zekerheid op het loon van uw eerste medewerker.

 • De kinderbijslag van uw werknemers regelen

  U kiest als werkgever zelf een kinderbijslagfonds voor uw werknemers, voor zolang u de aansluiting regelt binnen de 90 kalenderdagen na uw eerste aanwerving.

 • U aansluiten bij een dienst voor preventie en bescherming

  Iedere werkgever moet een interne dienst voor preventie en bescherming hebben. Als startend bedrijf kunt u wellicht niet alle taken vervullen die daarbij horen. Dan kunt u terecht bij een extere dienst voor preventie en bescherming.

 • Een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten

  Als werkgever bent u verplicht om een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten voor uw werknemers. Deze verzekert ongevallen tijdens de werkuren en onderweg van en naar het werk.

 • De werknemersgegevens doorgeven

  De gegevens van uw medewerker zijn essentieel voor een correcte loonadministratie. Die verzamelt u in een werknemersfiche en bezorgt u aan uw sociaal secretariaat. Opgelet: de werknemersfiche verschilt per paritair comité.

 • Een arbeidsovereenkomst opstellen

  Hoewel dat niet in alle gevallen verplicht is, is het raadzaam om een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen. U kunt beroep doen op gratis modeldocumenten.

 • De tewerkstelling bij de RSZ aangeven

  Heeft u ooit al gehoord van een Dimona-aangifte? Dit is een elektronisch bericht waarmee u iedere in- en uitdienstreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ. Het is belangrijk deze aangiftes tijdig en correct uit te voeren.

 • "Het sociaal secretariaat Partena Pay'n People heeft ons fantastisch geholpen bij de voorbereiding van onze eerste aanwerving. Dankzij de gratis simulatie kregen wij meteen een overzicht van de kosten die daarmee gepaard gingen."

  Peter. D., zaakvoerder schildersbedrijf

  Over Pay'n People

  "Het sociaal secretariaat Pay’n People van Partena Professional is uw ideale partner bij een eerste aanwerving. Uw persoonlijke Payroll Consultant van Pay’n People brengt met een gratis simulatie op voorhand de kosten in kaart die u als werkgever moet voorzien om iemand in dienst te nemen. Na de aanwerving kunt u op hem of haar rekenen voor de correcte loonberekeningen en een feilloze personeelsadministratie. Uw Payroll Consultant zorgt er bovendien voor dat u steeds in orde bent met de sociale wetgeving. En dankzij de praktische (online) tools van Pay’n People beschikt u zelf over handige oplossingen voor uw personeelsbeheer. Zo wint u tijd en hoeft u voor uw payrollproces niet onnodig te investeren in kennis en systemen."

  (Gunther Van Weyenberg, Payroll Services Director)